MEMORANDUM

Aanloop verkiezingen
Vorming "Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018" - niet meer aan te vragen

In oktober 2018 stonden de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Vele ouderenraden troffen hiervoor voorbereidingen, omdat ze klaar wilden staan met actiepunten voor de komende beleidsperiode. In deze vorming gingen we in op het maken van een memorandum van je lokale ouderenraad. 

Via een stapsgewijze aanpak kreeg je handvaten en tips om je gemeentelijk beleid in kaart te brengen, prioriteiten te bepalen, het memorandum in een geschikte vorm te gieten, … Na de vorming gingen heel wat lokale ouderenraden met de handvaten aan de slag. Enkel voorbeelden van inspirerende memoranda kan je in de inspiratiedatabank lezen. 

Deze vorming kan je niet langer aanvragen.