Wil je bijdragen aan het versterken van de impact van ouderenraden? Leer meer over het beïnvloeden van het beleid en het opmaken van adviezen in de vorming ‘Sleutel aan het beleid - op maat van nieuwe leden in ouderenraden'.
lees meer
In de vorming ‘Sleutel aan het beleid’ gaan we dieper in op hoe ouderenraden een sterk(er) advies kunnen neerzetten. Tips en inspiratie voor de opbouw van een advies worden uitgewisseld. Ook het formaliseren ervan komt aan bod.
Naast adviesverlening gaan we dieper in op beleidsbeïnvloeding via ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.
lees meer