SLEUTEL AAN HET BELEID

Sleutel aan het beleid
Vorming "Sleutel aan het beleid"

In de vorming ‘Sleutel aan het beleid’ gaan we dieper in op hoe ouderenraden een sterk(er) advies kunnen neerzetten. Tips en inspiratie voor de opbouw van een advies worden uitgewisseld. Ook het formaliseren ervan komt aan bod.
Naast adviesverlening gaan we dieper in op beleidsbeïnvloeding via ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

Na deze vorming:

  • Kan je sterke(re) adviezen voorleggen aan hun gemeentebestuur.
  • Ga je naar huis met tal van tips en inspiratie voor het beïnvloeden van het lokaal ouderenbeleid.