Wil je bijdragen aan het versterken van de impact van ouderenraden? Leer meer over het beïnvloeden van het beleid en het opmaken van adviezen in de vorming ‘Sleutel aan het beleid - op maat van nieuwe leden in ouderenraden'.
lees meer
In de vorming ‘Sleutel aan het beleid’ gaan we dieper in op hoe ouderenraden een sterk(er) advies kunnen neerzetten. Tips en inspiratie voor de opbouw van een advies worden uitgewisseld. Ook het formaliseren ervan komt aan bod.
Naast adviesverlening gaan we dieper in op beleidsbeïnvloeding via ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.
lees meer
In oktober 2018 stonden de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Vele ouderenraden troffen hiervoor voorbereidingen, omdat ze klaar wilden staan met actiepunten voor de komende beleidsperiode. In deze vorming gingen we in op het maken van een memorandum van je lokale ouderenraad.
lees meer
Het beoefenen van kunst en het deelnemen aan cultuur heeft tal van positieve effecten. Voor ouderen zijn er vaak drempels waardoor zij niet (kunnen) participeren. Hoe kan je met de ouderenraad de deelname aan het culturele leven in je gemeente of stad stimuleren? 
lees meer